לחיצת ידיים

מי אנחנו?

קווי אשראי משכנתאות נולדה מתוך חזון לתת מענה וסיוע למיצוי זכויות המשכנתא בישראל.